LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam (LG VS DCV) Reviews

Ha Noi, Da Nang, Others
Product
301-500
South Korea
Monday - Friday
Write review
4.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.8
Training & learning
3.7
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.1
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam (LG VS DCV) now
Write review

30 Employee Reviews

Môi trường thân thiện, chế độ tốt cho nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

- Nghỉ đến 19 ngày/năm (12 ngày nghỉ hàng năm + nghỉ lễ 10/3, 30/4, 1/5, 2/9 + nghỉ 2 ngày thành lập công ty và tập đoàn, nghỉ ngày giáng sinh + nghỉ hè 3 ngày (từ tháng 6 - tháng 9))
- Chế độ lương, thưởng tốt, lên G3 thì được mức lương base cao hơn hẳn.
- Thời gian làm việc linh hoạt, nhiều hoạt động.
- Có cơ hội học hỏi nhiều
OT được tính theo quy định, tuy nhiên được OT hay không phụ thuộc vào khối lượng công việc, vào sếp.

Môi trường làm việc tốt.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Sếp tốt, văn phòng đẹp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

chế độ tốt, không học hỏi được nhiều

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, đồng nghiệp tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường rất tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.