General information

Company type
Product
Company size
301-500 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Phúc lợi đa dạng
  • Thưởng Vinh danh, thưởng cuối năm, thưởng ESOP
  • Người đứng đầu có khát vọng lớn

Location

Ho Chi Minh

473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Currently, LDG Group is not hiring for any positions.
Page views: 2,178