Growth and excitement based on the stability and trust

KJ group started Planning business in Japan in 2015 and the KJ Planning is established in winter 2016 as a core company of KJ Group.
As strategic base of KJ Group, KJ Planning responsible for planning and developing and execution of Strategies and Business models of business for all KJ Group Companies.
In addition, by Holding and Managing real estate in Japan to enhance Management stability and trust for KJ group.
Your continued support is greatly appreciated.
Currently investing and developing Real Estates, Energy Business and Fintech Business.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Tháng lương thứ 13
  • 2 Đánh giá và review lương hằng năm
  • 3 Cung cấp máy tính để làm việc, đầy đủ phúc lợi

  • Mức lương thỏa thuận
  • Hệ thống do bản thân tạo ra được áp dụng cho mô hình kinh doanh mới của công ty.
  • Có cơ hội cùng nghiên cứu phát triển với các kỹ sư xuất sắc của các công ty liên quan ở nước ngoài.
  • Cùng với sự phát triển của công ty, có cơ hội đi công tác các nước khu vực châu Á.

Location

107 Nguyễn Phong Sắc, Cau Giay, Ha Noi
107 Nguyễn Phong Sắc

Total views: 700

Let your voice be heard.

Review KJ Planning now