LONGLONG KINGMAP

Kingmap là công ty start up về lĩnh vực quảng cáo thương mại điện tử, mong muốn tạo ra những sản phẩm CNTT tiện ích cho người sử dụng.

Why You'll Love Working Here

  • Được xét tăng lương mỗi năm 2 lần.
  • Đầy đủ cơ sở vật chất để làm việc.
  • Được chia cổ phần nếu làm tốt và gắn bó lâu dài.
  • Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.
  • Ứng viên sẽ có tiềm năng trở thành lãnh đạo chủ chốt của công ty về sau.
  • Tổ chức du lịch hằng năm.

Location

47 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh
47 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Total views: 784

Let your voice be heard.

Review Kingmap now