Cung cấp dịch vụ gia công sản xuất phần mềm, phát triển ứng dụng mobile, ...

Công ty TNHH Truyền thông IQ Việt Nam (IQ Việt Nam) được thành lập ngày 23 tháng 01 năm 2008. Các sản phẩm dịch vụ chính của Công ty bao gồm:
- Gia công sản xuất phần mềm
- Phát triển ứng dụng mobile
- Phát triển kinh doanh nội dung số
- Truyền thông quảng cáo
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên các mạng viễn thông

Our Key Skills

Location

123 Trần Đăng Ninh, Cau Giay, Ha Noi
123 Trần Đăng Ninh, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 941

Let your voice be heard.

Review IQ Vietnam now