International Digital Services Vietnam tuyển dụng việc làm IT

IDS Vietnam Co., Ltd là công ty 100% vốn Nhật Bản được thành lập vào tháng 3 năm 2017

Công ty TNHH International Digital Services Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản được thành lập vào đầu năm 2017. Công ty mẹ tại Nhật vừa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.
Tâm niệm của chúng tôi là nâng cao giá trị tinh thần cho những thành viên liên quan đến IDS.
Thông qua việc kinh doanh, chúng tôi hướng tới việc làm hài lòng những thành viên liên quan (khách hàng, đối tác, nhân viên công ty và gia đình của họ, các cổ đông)

Quy mô công ty: Người Việt Nam: 15 - 50
Home page:  http://vn.ids.jp/
 

Jobs

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Chance to working in Japan

QC Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Chance to working in Japan

Why You'll Love Working Here

 • 1 Japanese Startup
 • 2 Opportunity for Leader position
 • 3 Chance to working in Japan

 • Innovative and open-mind working environment regardless of gender age or experience.
 • Opportunities for higher positions based on performemence and contribution to company development.
 • Working directly with foreign customers (Japan), using new technologies and personal development opportunities.
 • Flexible working time: 8h30-17h30 or 9h00-18h00 (Monday - Friday).
 • Enjoy the benefits of social insurance, health insurance and other benefits under the labor law.
 • Health insurance (PVI) for both relatives (Family and children)
 • Annual health checkup for both relatives (Family and children)
 • MVP Award (4 times / year)
 • Certificate allowance (Zend / Java / AWS / N1-3 / ...)
 • Lunch is free
 • Birthday party / Newcomer party / Year-end party / Holidays
 • Travel company
 • Training for employees (Business Skill / Technical Skill / BSE / PG / QC)
 • Work Shop / Hackathon (2 times / month)
 • New Year Bonus
 • Free parking

Location

2F, NTA Tower, 171-173 Dien Bien Phu, District 1, Ho Chi Minh
2F, NTA Tower, 171-173 Dien Bien Phu

Total views: 8,704

Overall Rating

3.5
Recommend working here to a friend

Top Reviews