Công ty Cổ phần InterGen

InterGen là Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ năng cho trẻ, ngoài ra InterGen hợp tác trực tiếp với nước ngoài để nhường quyền công nghệ sinh trắc vân tay tại Việt Nam.

Location

01 Trần Khánh Dư, District 1, Ho Chi Minh
01 Trần Khánh Dư, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 546

Let your voice be heard.

Review InterGen now