General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Japan
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Trải nghiệm phát triển các sản phẩm đột phá
  • Phát triển bản thân ở cty tăng trưởng 100%/năm
  • Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện

Location

Ho Chi Minh

180 180 Nguyen Cong Tru, Dist.1, District 1, Ho Chi Minh
Currently, iGlocal Resource is not hiring for any positions.
Page views: 1,809