Housemap Headline Photo

HOUSEMAP

HOUSEMAP giải pháp công nghệ cho dịch vụ bất động sản, giúp người dùng dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn trong việc tiếp cận bất động sản (mua, bán, thuê, cho thuê), giúp thị trường phát triển minh bạch, thông tin chính xác và tin cậy.

Jobs

iOS Developer (Mobile Apps, Swift)

Ho Chi Minh

FrontEnd Developer (ReactJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Location

114 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh , District 5, Ho Chi Minh
114 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Total views: 664

Let your voice be heard.

Review Housemap now