Công Ty TNHH Gokids Việt Nam

Công ty TNHH GoKids Holdings (gọi tắt là GoKids Holdings) đang nắm giữ lợi thế
vượt trội trên vai trò là một công ty đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Chúng tôi đầu tư vào các sản phẩm - dịch vụ giáo dục mầm non dưới các hình thức:
1. Đầu tư vào các tổ chức giáo dục mầm non: trường mầm non và viện nghiên cứu giáo dục sớm.
2. Đầu tư vào các sản phẩm chất lượng cao dành cho lứa tuổi mầm non.
3. Đầu tư vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
Website công ty:
- GoKids Holdings: www.gokids.edu.vn
- GoKids Công Nghệ: www.kc.edu.vn
- GoKids Việt Nam www.readysteadygokids.edu.vn

Jobs

Gokids Holdings has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

05 Frontend Dev (HTML/CSS/jQuery)

Ha Noi

BSE (Japanese N2) - Up to $3000

Ho Chi Minh
  • Performance review 2 times
  • Premium Insurance package
  • Baby care program

10 Front End Devs (JavaScript/Angular)

Ha Noi

10 Java Developers (Spring/Hibernate)

Ha Noi

Chuyên gia kiểm thử sản phẩm (Tester)

Ha Noi

Locations

District 3, Ho Chi Minh
District 3, Ho Chi Minh

Total views: 1,407

Let your voice be heard.

Review Gokids Holdings now