Điểm mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp phần mềm sử dụng Google Maps API for Work

Công ty TNHH GOGA là công ty phát triển phần mềm có trụ sở chính tại Tokyo - Nhật Bản. Điểm mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp phần mềm sử dụng Google Maps API for Work. Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như nhận gia công phần mềm, phát triển các phòng Lab cho khách hàng, cũng như phát triển, vận hành các sản phẩm của công ty. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam vào tháng 8, năm 2016.

Our Key Skills

Location

22 Điện Biên Phủ, District 3, Ho Chi Minh
22 Điện Biên Phủ, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 1215

Let your voice be heard.

Review Goga now