Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 1 năm 2010

Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 1 năm 2010, liên doanh với Gale Creek Investments (Anh) và là nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm toàn diện trong lĩnh vực Kế toán, Nhân sự và Tiền lương, Nghiên cứu và Tiếp thị, Tư vấn đầu tư, Phát triển CNTT...,

Location

7 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi
7 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 972

Let your voice be heard.

Review Global Smart Solution now