Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông

Global ICT là Công ty Cổ phần hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại hình sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông. Công ty cũng là một trong những đơn vị đi đầu phối hợp với các nhà khai thác viễn thông tại Việt nam để cung cấp giải pháp kỹ thuật và nội dung cho các dịch vụ giá trị gia tăng qua mạng điện thoại cố định, di động, Internet. Trong lĩnh vực phần mềm Công ty đã liên kết được với các đơn vị khác cùng phối hợp gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

125 Trung Kính, Cau Giay, Ha Noi
125 Trung Kính, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 349

Let your voice be heard.

Review Global ICT now