Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Galaxyone now
Write a review

1 Employee Review

Lương cạnh tranh, môi trường làm việc thoải mái

Recommend
December 2020

What I liked

Lương cạnh tranh, môi trường làm việc thoải mái, có đồ ăn cho nhân viên, trợ cấp ăn trưa
Công ty chỉ có một số team OT, có bánh đồ uống cho nhân viên