Frontier Solution Việt Nam Headline Photo

Công ty TNHH Frontier Solution Việt Nam

Công ty TNHH Frontier Solution Việt Nam (FSVIETNAM) là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khối chính phủ. Công ty có sự đóng góp nguồn vốn và nguồn nhân lực là các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu từ công ty mẹ tại Hàn Quốc. FSVIETNAM được thành lập với định hướng đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3 thị trường trọng điểm của Frontier Solution bên cạnh thị trường Hàn Quốc và Mỹ.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

71 Nguyễn Chí Thanh, Dong Da, Ha Noi
71 Nguyễn Chí Thanh, Dong Da, Ha Noi

Total views: 923

Let your voice be heard.

Review Frontier Solution Việt Nam now