Công ty TNHH Giải pháp Nhanh và Hiệu Quả

 (FES) là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Sản phẩm chính của FES là dịch vụ cung cấp giải pháp: “Phần mềm kế toán quản trị”, “Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ.

Thế mạnh của FES là hiểu đặc thù quản lý nói chung và quản lý kế toán nói riêng của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm

Location

P 5.05 – Nhà A, làng sinh viên Hacinco -đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi
P 5.05 – Nhà A, làng sinh viên Hacinco -đường Ngụy Như Kon Tum

Total views: 239

Let your voice be heard.

Review FES now