General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Được học hỏi và thử nghiệm công nghệ mới liên tục.
  • Môi trường tôn trọng nhau như những người anh em.
  • Phúc lợi & lương thưởng tăng theo năng lực.
1 event thành viên EGANY tổ chức cho cộng đồng React Native Việt Nam
Chuyến đi chơi đất mũi Cà Mau
+3

Location

Ho Chi Minh

150/8 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Go Vap, Ho Chi Minh
150/8 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Go Vap, Ho Chi Minh
Currently, EGANY is not hiring for any positions.
Companies
EGANY
Page views: 1,893