DOSOFTPRO

Thu Duc City, Ho Chi Minh
Product
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about DOSOFTPRO

DOSOFTPRO

Tầm nhìn

  • Xây đựng phần mềm quản lý với công nghệ mới nhất, đơn giản, dễ sử dụng để tạo điều kiện thuật lợi cho các công ty vừa và nhỏ áp dụng quản lý 4.0.

Văn Hoá

  • Một công ty công nghệ hiện đại với điều kiện làm việc tốt, thu nhập tốt cho cán bộ nhân viên. Tập thể cán bộ nhân viên chuyên môn cao, cởi mở, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Môi trường giao tiếp, tiếng Đức, Anh, Tiệp và Việt.

Sản Phẩm

  • Phát triển phần mềm quản lý công ty
  • Tư vẫn và triển khai ứng dụng phần mềm

Location

Ho Chi Minh
Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú
Thu Duc City
Ho Chi Minh

Total views: 1,004

Let your voice be heard.

Review DOSOFTPRO now
Write review