Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review DOL Tech now
Filter by

1 Employee Review

Tốt cho bạn nào không sợ thử thách

Recommend
August 2019

What I liked

Mình là học viên của DOL (trước đây là IELTS Đình Lực). Theo mình thì đây là 1 cái môi trường làm việc kiểu play hard work hard đúng nghĩa. Áp lực rất nhiều nhưng đổi lại thì lương miễn bàn.
Team luôn luôn nhiệt tình trong công việc và luôn làm với chất lượng cao nhất (có thể vì anh Lực muốn vậy)
Lương OT tính trên lương thực tế... mà lương thì miễn bàn rồi. Đáng công đáng sức