Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Digipay now
Write a review

1 Employee Review

Đây là một Đại gia đình, là nơi mà ai đi xa cũng muốn trở về

Recommend
May 2021

What I liked

Văn phòng như quán cafe
Sếp thì cực nice
Đồng nghiệp thì cực vui, cực nhây
Thời gian làm việc thì thoải mái
Mỗi tháng nhậu nhậu > 1 lần
Ngoài lương thì còn được ăn, được uống vô cùng thoải mái