3.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
2.6
Training & learning
2.8
Management cares about me
2.9
Culture & fun
3.3
Office & workspace
3.2

Let your voice be heard.

Review DiCentral now
Write a review

32 Employee Reviews

Công ty phù hợp với người năng động, thích ổn định.

Recommend
June 2020

What I liked

Có phòng tập thể dục và có coffee cho nhân viên.
Được review tăng lương một năm 1 lần. Căn cứ vào điểm PR và đánh giá của Sếp.
Sẽ được tính ra ngày nghỉ bù chứ không được tính ra tiền mặt nếu được sếp duyệt.

Công việc ổn định

Recommend
January 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

cong viec it ap luc

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương thấp

Doesn't recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương thấp

Doesn't recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Head Dept QC BAO BIỆN. Lam viec như robot.

Doesn't recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đang ngồi làm và muốn chạy càng sớm càng tốt

Doesn't recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc khá nhiều, dùng công nghệ cũ không linh động

Doesn't recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công Ty Ổn

Recommend
October 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

văn phòng đẹp

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.