General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Môi trường làm việc coi trọng ý kiến của mọi thành
  • Văn hóa công ty năng động, linh hoạt, không gò bó
  • Thích họp cho những bạn trả mong muốn đem lại giá
+3

Location

Ha Noi

NTT18, Khu thấp tầng Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuan, Ha Noi

Ho Chi Minh

Galaxy 9, 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, District 4, Ho Chi Minh
Currently, CYFEER is not hiring for any positions.
Page views: 2,157