HD soft chuyên cung cấp Phần mềm đóng gói

HD soft cung cấp Phần mềm đóng gói nhằm giải quyết các bài toán về hệ thống công nghệ thông tin trong các khối ngân hàng, chính phủ, doanh nghiệp và trường đại học...Cam kết cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn với giá cả cạnh tranh. Gia nhập với chúng tôi để tạo ra cơ hội!

Jobs

Công ty TNHH HDSoft has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Backend Developer (Python/Django)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (VueJs/NodeJS)

Ho Chi Minh

Java Developer (EDI tech)

Ho Chi Minh

20 Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

03 Junior JavaScript Devs (HTML5/CSS)

Ha Noi

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 646

Let your voice be heard.

Review Công ty TNHH HDSoft now