HD soft chuyên cung cấp Phần mềm đóng gói

HD soft cung cấp Phần mềm đóng gói nhằm giải quyết các bài toán về hệ thống công nghệ thông tin trong các khối ngân hàng, chính phủ, doanh nghiệp và trường đại học...Cam kết cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn với giá cả cạnh tranh. Gia nhập với chúng tôi để tạo ra cơ hội!

Jobs

Công ty TNHH HDSoft has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Kiến trúc hệ thống (Software Architect)

Ha Noi

Web Dev (PHP, JavaScript)

Ha Noi

Senior Shopify Developer

Ho Chi Minh

Fullstack Java Developers (Spring)

Ha Noi

Fullstack Developer (PHP,.NET,Java,C++)

Da Nang
Ho Chi Minh

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 879

Let your voice be heard.

Review Công ty TNHH HDSoft now