Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến được thành lập từ năm 1963 từ một xưởng sản xuất với quy mô gia đình. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đến nay là một Công ty có thương hiệu lớn với hệ thống hơn 28 Bakery có mặt tại Thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. 

Jobs

Software Developer (.NET, C#, ASP.NET)

Da Nang

Location

79 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Da Nang
79 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường, Hòa Cường Nam, Hải Châu

Total views: 43

Let your voice be heard.

Review Công Ty TNHH Đồng Tiến now