General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Lương hấp dẫn, thưởng không giới hạn
  • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
  • Du lịch, team building và nhiều sự kiện

Location

Ha Noi

Hoang Huy Golden Land Apartment, 275 Nguyen Trai St, Thanh Xuan Trung Ward.,, Thanh Xuan, Ha Noi
Currently, Công ty Cổ phần Công nghệ CROS is not hiring for any positions.