Công nghệ KT Headline Photo

Breakthrough solution for your print services store

Công ty công nghệ Kt là một công ty chuyển về giải pháp và phần mềm cho các nền tảng thương mại điện tử như Woocommerce, Magento, Shopify, Opencart ....
KT chính thức đi vào hoạt động vào 6/2014. Chúng tôi cung cấp giải pháp cho hơn 10,000 khách hàng trên toàn thế giới.

Một số sản phẩm nổi bật của công ty: 
+ https://www.lumise.com/ 
+ http://kingcomposer.com/
+ http://arkahost.com/

Jobs

PHP Developer (Wordpress, JavaScript)

Ha Noi

Developer (PHP, Wordpress, JavaScript)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

136 Hồ Tùng Mậu, toà R3 Goldmark City, Cau Giay, Ha Noi
136 Hồ Tùng Mậu, toà R3 Goldmark City, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 188

Let your voice be heard.

Review Công nghệ KT now