CÔNG TY TNHH CODE IT MEDIA | Dreamchaser

Code IT Media tập trung nghiên cứu và xây dựng những công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất, dựa trên những ý tưởng để cho ra những loại hình dịch vụ, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường hiện nay… Kết hợp với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật hàng đầu của DreamChasers Interactive – Singapore, cùng với những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Khi khoa học công nghệ thế giới vượt trội, một giải pháp mới đã được chúng tôi áp dụng và đưa vào các loại hình dịch vụ ở Việt Nam. Chúng tôi có nhiều hình thức cho quý khách hàng lựa chọn,hoặc dựa trên những ý tưởng của khách hàng để tạo nên một kỹ thuật mới. “Hãy đưa chúng tôi ý tưởng – bạn sẽ nắm bắt được hiện thực trong tầm tay” Website: http://codeit.vn

Jobs

Software Developer (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

Location

Floor 4, Indochina Park Tower, No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh
Floor 4, Indochina Park Tower, No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward

Total views: 49

Let your voice be heard.

Review CODE IT MEDIA | Dreamchaser now