Cổ phần Đầu tư Nguyễn Tấn

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn chiến lược. Đội ngũ nhân viên, quản lý có nhiều kinh nghiệm làm việc, quản lý, xây dựng cho các công ty đầu ngành tại Việt Nam

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 135

Let your voice be heard.

Review Cổ phần Đầu tư Nguyễn Tấn now