Câu Lạc Bộ Vegas là đơn vị Kinh Doanh Trò Chơi Điện Tử Có Thưởng

Câu Lạc Bộ Vegas là đơn vị Kinh Doanh Trò Chơi Điện Tử Có Thưởng dành cho Người Nước ngoài trực thuộc Công Ty Liên Doanh HHKS Chains Caravelle, tọa lạc tại Lầu 1 – Khách sạn Caravelle, số 19, Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Q.1 – TP.HCM hoạt động theo Giấy phép Đầu Tư Điều Chỉnh số 433/GPĐC2 ngày 06/03/2002 do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư cấp.

Location

19 Công Trường Lam Sơn, District 1, Ho Chi Minh
19 Công Trường Lam Sơn

Total views: 1,128

Let your voice be heard.

Review CLB Vegas - Chains Caravelle now