Capgemini Vietnam Reviews

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
France
Monday - Friday
No OT
Write review
3.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
2.7
Training & learning
2.9
Management cares about me
2.6
Culture & fun
3.1
Office & workspace
3.7

Let your voice be heard.

Review Capgemini Vietnam now
Write review

68 Employee Reviews

Môi trường làm việc thoải mái, cty là một chi nhánh của cty mẹ tại Pháp.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

Nơi làm việc rộng rãi, thời gian linh hoạt, ít khi OT, là cty Outsourcing, cty mẹ ở bên Pháp rất lớn, nếu bạn biết tiếng Pháp thì sẽ join vào dự án tiếng Pháp. Môi trường ổn định, phù hợp cho những anh chị đã có nhiều thâm niên trong nghề muốn một nơi ổn định. Các bạn trẻ nếu apply thì học hỏi kinh nghiệm, học hỏi về quy trình, cách thức làm việc là chính yếu.
OT trả lương đầy đủ, có submit timesheet rõ ràng, có signoff giấy tờ đầy đủ.

Sếp tốt bụng, mọi người ai cũng hài hòa

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Good company

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc nhàn giờ giấc thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhiều vấn đề khó ở lại lâu (công việc, tăng lương, đ.kiện phát triển nghề)

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái nhưng ít dự án

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc không áp lực. Giờ giấc linh hoạt.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty như viện dưỡng lão

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phù hợp với sinh viên mới ra trường

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Capgemini Vietnam now
Write review