Canon Vietnam

- Thành lập: 11/4/2001
- Bắt đầu đi vào hoạt động tháng 5/2002
- Giấy phép đầu tư số 2198
- GP cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Chế xuất 100% VDTNN
- Vốn đầu tư: 306.700.000 USD.
- Trong đó Vốn pháp định 94.000.000 USD

Our Key Skills

Location

KCN Thăng Long, Dong Anh, Ha Noi
KCN Thăng Long, Dong Anh, Ha Noi

Total views: 1532

Feature Reviews