Bosch Global Software Technologies Company Limited Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Product
1000+
Germany
Monday - Friday
No OT
Write review
3.2
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.0
Training & learning
3.1
Management cares about me
3.1
Culture & fun
3.4
Office & workspace
3.8

Let your voice be heard.

Review Bosch Global Software Technologies Company Limited now
Write review

241 Employee Reviews

Môi trường quốc tế, thích hợp với những người thích sự ổn định

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2023

What I liked

- Giờ làm việc linh hoạt tùy theo team và yêu cầu công việc
- Môi trường quốc tế, thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh
- Gửi xe miễn phí
- Ngoài lương còn có khoảng trợ cấp hàng tháng
- Benefit tốt so với mặt bằng chung các công ty

Sếp tốt, Benefit tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Không học hỏi được công nghệ mới

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Great environment to grow, but low salary

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho những ai muôn ổn định sự nghiệp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Ok company

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Vào lấy kinh nghiệm là chính

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

anh chị hay bạn đồng nghiệp đều rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công nghệ cũ, managers không có khả năng quản lý và kỹ thuật

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hợp cho người thích ổn định

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.