Binh Anh Electronics Headline Photo

Bình Anh Là công ty tiên phong nghiên cứu, phát triển & sx thiết bị GPS ứng dụng trong GTVT.

Bình Anh Là công ty tiên phong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị GPS ứng dụng trong giao thông vận tải, sản phẩm này là tiền thân của thiết bị giám sát hành trình (GSHT) theo quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải .Sau 10 năm phát triển, từ con số 07 nhân viên lúc thành lập, tính đến hôm nay, trên toàn hệ thống Bình Anh số lượng cán bộ công nhân viên đã vượt mốc 400 CBNV và tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 150%.
Bình Anh là một tập thể trẻ, năng động, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng vươn lên để làm chủ khoa học công nghệ, hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ thành những sản phẩm phục vụ cho đời sống xã hội. Mục tiêu của Bình Anh là tạo ra những sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt Nam chất lượng Quốc Tế và hiện nay sản phẩm của Bình Anh đã vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam tới khu vực và quốc tế.

Our Key Skills

Jobs

02 Big Data (C++, C#) - Up to $1200

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 ERP Developers

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Location

30 ngách 88/61 Giap Nhi, Hoang Mai, Ha Noi
30 ngách 88/61 Giap Nhi, Hoang Mai, Ha Noi

Total views: 3350

Ratings

4.0
Recommend working here to a friend

Feature Reviews