Công ty CP Beat Việt Nam

Hoạt động từ năm 2015, xuất thân từ diễn đàn giải trí từ năm 2004. Là nơi cung cấp tin tức giải trí, thông tin xã hội cho giới trẻ Việt Nam.

Location

Thanh Xuan, Ha Noi
Thanh Xuan, Ha Noi

Total views: 221

Let your voice be heard.

Review Beat Vietnam now