BDA.SC

Công ty chuyên làm các dự án về giải pháp công nghệ (AI, Số hóa). Bằng việc xây dựng và phát triển các dự án Công nghệ thông tin, Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng một đất nước văn minh, hiện đại.
Chúng tôi luôn coi trọng và đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Ngoài môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, cởi mở, chúng tôi luôn tạo cơ hội cho mỗi con người được cống hiến tốt nhất và có cuộc sống đầy đủ nhất về cả vật chất và tinh thần.
Hãy tin tưởng ở chúng tôi!

Jobs

Senior Business Analyst (Mobile App)

Ha Noi

Location

Tang 9, So 80 Tran Thai Tong, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi
Tang 9, So 80 Tran Thai Tong, Dich Vong Hau

Total views: 406

Let your voice be heard.

Review BDA.SC now