Công ty TNHH MTV AVNLINK

ANVLINK tập trung xây dựng các giải pháp tổng thể về CNTT vào môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là những lĩnh vực sau:

1. Thiết kế, lập trình website
2. Tiếp thị trực tuyến, quảng bá website.
3. Thiết kế logo, banner.   

Jobs

ASP.NET C# Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh

Location

67 Duong Van Duong, Tan Quy, Tan Phu, Ho Chi Minh
67 Duong Van Duong, Tan Quy

Total views: 542

Let your voice be heard.

Review AVNLINK now