Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam)

AMA MANG TRONG MÌNH NỀN TẢNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI TỪ MỸ

AMA mang đến hệ thống đào tạo Anh ngữ chuẩn Quốc tế hàng đầu Việt Nam, đơn vị khảo thí chính thức các kỳ thi Cambridge. Các khóa học của AMA hàm chứa nền tảng giáo dục hiện đại chuẩn Mỹ, hướng tới sự “Phát Triển Toàn Diện”, kết hợp “Khối óc – Trái tim – Đôi tay” trong việc học Anh ngữ.

Location

47 Trương Định, District 3, Ho Chi Minh
47 Trương Định

Total views: 1,467

Let your voice be heard.

Review Anh Ngữ AMA now