4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.9
Training & learning
3.7
Management cares about me
3.9
Culture & fun
3.7
Office & workspace
3.5

Let your voice be heard.

Review Alipay (Alibaba Group) now
Write a review

10 Employee Reviews

Chế độ ổn định

Recommend
February 2021

What I liked

- Lương thưởng đầy đủ.
- Ngoài tiếng Anh, tiếng Trung cũng cực cần thiết và được ưu tiên.
- Nhân viên tùy phòng ban mà ok nha.
có lương thưởng cho làm việc ngoài giờ, thế là hơn nhiều nơi rồi

Công ty tốt nhất Việt Nam

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Chế độ ổn định

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đọc description thấy môi trường làm việc có thể phát triển tốt

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc năng động, phúc lợi cao

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhan vien moi dc cap Macbook.

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Một trong những công ty tốt nhất tôi từng làm

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good pay but have a lot of politics

Doesn't recommend
December 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Một sự lựa chọn phù hợp để thử thách bản thân.

Recommend
May 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company

Recommend
February 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.