Công ty cổ phần Alexan Việt Nam

Công ty cổ phần Alexan Việt Nam (ALEXAN) hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông, Internet, và tiên phong trong lĩnh vực Kết bạn trực tuyến. Alexan cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về Công nghệ thông tin & Internet

Our Key Skills

Location

45 Đường Bưởi, Ba Dinh, Ha Noi
45 Đường Bưởi, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 863

Let your voice be heard.

Review Alexan now