4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.7
Training & learning
3.7
Management cares about me
3.4
Culture & fun
3.7
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review Add-on Development now
Write a review

7 Employee Reviews

Công ty tốt đển cống hiến và làm việc

Recommend
March 2020

What I liked

Giờ giấc thoải mái, chế độ công ty khá tốt. Mọi người trong công ty hòa đồng và vui vẻ. Lương thưởng cũng tương đối tốt.
Không cần OT, sếp không khuyến khích. Nếu bắt buộc phải OT, công ty trả lương hoặc quy đổi thời gian cho nghỉ phép, khá thoải mái

Môi trường làm việc tốt

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

tất cả đều tốt !

Recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cty bình thường

Doesn't recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, đồng nghiệp thân thiện

Recommend
November 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái nhưng công việc hơi tẻ nhạt

Recommend
August 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.