Overview about Adamo Digital

Adamo

Adamo là công ty phát triển phần mềm, gia công ứng dụng CNTT quốc tế tại Việt Nam. Hiện Adamo cung cấp các dịch vụ phát triển website, ứng dụng điện thoại thông minh và giải pháp cho khách hàng tại Mỹ, châu Âu, Úc và Singapore.

Location

3rd Floor, A1 Building, Ecolife Capitol, 58 To Huu,
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 3,169

Top Reviews


Write a review