1Link Headline Photo

Công ty Cổ phần 1LINK là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Công ty Cổ phần 1LINK hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao:

- Giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp và cộng đồng mạng.

- Giải pháp An toàn thông tin và An ninh mạng.

- Điện toán đám mây và dữ liệu lớn.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

66 Hoang Ngan, Cầu Giấy, Ha Noi
66 Hoang Ngan, Cầu Giấy, Ha Noi

Total views: 1020

Let your voice be heard.

Review 1Link now