GIẢI THƯỞNG
*Có thể lựa chọn giải thưởng là tiền mặt hoặc hiện vật tùy theo mong muốn của thí sinh đoạt giải
4 giải thưởng trên, mỗi giải sẽ là:
5 giải thưởng trên, mỗi giải sẽ là: