Top Employers

Newest blog entries

Giải ngố về SQL – cơ bản nhưng không hề đơn giản

SQL (viết tắt của Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Có thể coi SQL là ngôn ngữ chung mà bất cứ hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng. Đọc bài phỏng vấn của ITviec với anh Hồng Minh Trí – người có hơn 7 […]

Magento là gì? Có nên trở thành Magento Developer?

Magento là mã nguồn mở lớn nhất và khó nhất của ngôn ngữ PHP, sử dụng hướng đối tượng và mô hình MVC (Model-View-Controller) rõ ràng. Magento được dùng để phát triển các trang web thương mại điện tử dựa trên nền tảng Zend Framework. Đọc bài phỏng vấn của ITviec với anh Dương Công […]