1,146 IT Jobs For "Chất" Developers

Top Employers

Newest blog entries

Cẩm nang sử dụng Figma hiệu quả dành cho UI/UX Designer

Tuy Sketch đã có mặt từ lâu, nhưng gần đây Figma đang dần trở thành công cụ thiết kế UI/ UX phổ b...

Technical Writer là ai? Cơ hội nghề nghiệp nào dành cho Technical Writer?

Technical Writer là người “phiên dịch” tài liệu kỹ thuật thành ngôn ngữ dễ hiểu. Công nghệ và sản...